Polski English Francais Deutsch Русский Español
flashMap

Arłamów (podkarpackie)

Opis miasta Arłamów

Ar³amów po³o¿ony 30 km na po³udnie od Przemy¶la, 30 km na pó³noc od Ustrzyk Dolnych, powiat bieszczadzki. Miejscowo¶æ usytuowana u po³udniowo - wschodniego podnó¿a Suchego Obycza, w dolinie potoku Ar³amówka. Przesta³a istnieæ w 1946 r., przez dziesiêciolecia istnia³ w tym miejscu rz±dowy o¶rodek wypoczynkowo-³owiecki, zajmuj±cy ok. 30 000 hektarów. Dzisiaj ogólnie dostêpny, jest idealn± baz± wypadow± w Bieszczady i na Podgórze Przemyskie.

Hotele w mieście Arłamów

hotele gwiazdki położenie cena ( / PLN)
Nie ma elementów do wyświetlenia

Objaśnienia

Polecamy rezerwację tego hotelu!

1 gwiazdka

rezerwuj pokój w tym hotelu

Powered by EBweb. Copyright 2004-2007 EB-Travel