Polski English Francais Deutsch Русский Español
flashMap

Krzyżowa (dolnośląskie)

Opis miasta Krzyżowa

Krzy¿owa to malownicza wie¶ po³o¿ona w województwie dolno¶l±skim, 8 km od ¦widnicy nad rzek± Pi³aw±. Przed rokiem 1998 Krzy¿owa nale¿a¿a do województwa Wa³brzyskiego. Zabytki, któ³re warto zobaczyæ w Krzy¿owej: neobarokowy zespó³ pa³acowy wraz z parkiem; ko¶ció³ filialny pod wezwaniem ¶w. Micha³a Archanio³a murowany z kamienia, jednonawowy z prostok±tnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzy¿owo-¿ebrowym; cymentarz.

Hotele w mieście Krzyżowa

hotele gwiazdki położenie cena ( / PLN)
Nie ma elementów do wyświetlenia

Objaśnienia

Polecamy rezerwację tego hotelu!

1 gwiazdka

rezerwuj pokój w tym hotelu

Powered by EBweb. Copyright 2004-2007 EB-Travel